Collegeweetjes september

In deze bijlage vindt u een kalenderoverzicht van september, alsook enkele 'collegeweetjes'.

Evaluatiekalender

Met deze evaluatiekalender willen we stilstaan bij de evolutie van elke leerling. Neem tijd om samen met je kind zijn/haar groei te bespreken. Benader dit zeker positief. Op deze kalender vindt u verschillende data voor allerlei verschillende evalua

Collegeweetjes begin schooljaar

In deze collegeweetjes leest u meer over de start van het schooljaar, het brengen en afhalen, de schooluren en ons veiligheidsplan.

Uitnodiging nieuwe kinderen

Beste ouder(s) De coronamaatregelen laten jammer genoeg niet toe dat we iedereen op school uitnodigen. Wel mogen we de nieuwe kinderen en ouders op school ontvangen. Zij kunnen een kijkje nemen in hun klas op donderdag 27 augustus tussen 16u00 en 17

Schooljaar 2020-2021: verlofdagen en vakanties

In deze bijlage kan u reeds de vrije dagen en vakanties vinden voor het schooljaar 2020-2021.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®