LIST: lezen is tof!

Het LIST-project is weer van start gegaan. Verschillende keren per week wordt er in de hele school op hetzelfde moment gelezen. Er wordt steeds gestart met een mini-lesje en op het einde wordt dit kort besproken. In heel veel klassen wordt er (onder

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®