Het 6de leerjaar naar Tom De Cock

Ons 6de leerjaar trok vandaag met de fiets naar de bib van Essen. Tom De Cock was er om zijn nieuw boek voor te stellen. Hij vertelde over het ontstaan, las een stukje voor, sprak over de toekomst, …. Samen fantaseerden we zelfs over een vervol

Binnen Bij Boeren-dag

Onze vijfdeklassers trokken naar de boerderij voor een BBB-dag: binnen-bij-boeren. De kinderen ontdekten waar het brood dat ze eten of het vlees dat op hun bord ligt, vandaan komt. Ze maakten kennis met verschillende lokale landbouwbedrijven, de sec

Robotland!

Robotland voor onze school alleen?! Zalig! Onze kinderen genoten van het sturen, graven, experimenteren, proberen, rijden, onderzoeken, inspecteren, bekijken, analyseren, bestuderen,... Doe daarbij een stevige wandeling en picknick... Weer een gesl

6e leerjaar leeft zich uit in de Wildertse Duintjes

Dinsdag 11 mei trok het 6de leerjaar met de fiets naar de Wildertse Duintjes. Eerst aten we onze boterhammen op in het bos zodat we met volle kracht konden beginnen aan het grote bosspel.    De kinderen gingen op zoek naar krantenarti

4de op stap naar FARMFUN

Op donderdag 17 september trok het vierde met de fiets naar Farmfun. Vandaag stond in het teken van elkaar en jezelf nog beter leren kennen. In de voormiddag liet het zonnetje ons nog in de steek, maar dat kon de pret niet bederven.  We amuseer

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®