Inschrijven

Wil u graag inschrijven?
U bent steeds welkom voor een vrij bezoek. Het gemakkelijkste is dat u even belt of mailt voor een afspraak, zodat we tijd kunnen nemen om te luisteren naar uw vragen of uw verhaal.


Hieronder vindt u enkele data die een link hebben met inschrijven...

  • maandag 2 maart 2020: inschrijving broers en zussen (Deze datum is wettelijk bepaald.)
  • woensdag 4 maart 2020: infoavond nieuwe leerlingen (19u30)
=> Onze infoavond van 4 maart was een groot succes. Hier en daar ontstond reeds paniek over het aantal inschrijvingen. Momenteel tellen we (inclusief reeds ingeschreven leerlingen wegens broer/zus of personeel op school) ongeveer 36 kinderen, verdeeld over twee klassen van het eerste leerjaar. Dit aantal schatten we door te tellen hoeveel mensen al gemeld hebben dat ze z├ęker gaan komen.
  • woensdag 1 april 2020: start inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021 (Deze datum is wettelijk bepaald.)
    => Deze datum kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan.


!!! INSCHRIJVINGEN STARTEN OP WOE 22 APRIL 2020, OM 9u00 !!!
Hieronder (klik op de grote balk) kan u het inschrijvingsdocument vinden, waarbij p.1 en 2 ons inschrijvingsformulier is en waarbij p.3 en 4 wettelijk verplicht is om te laten invullen.

Hoe gaat het in zijn werk?

1. Je drukt de inschrijvingspapieren af die op onze website staan. Deze vul je thuis al in. Je zorgt voor een kopie van de kids-ID/identiteitskaart*.
2. Om 9u00 doen we de poort open. Juf Monique en juf Liesbeth schrijven de kinderen van het eerste leerjaar in. Deze inschrijvingen gebeuren in de chalet met de gele deur.
3. Meester Geert schrijft de kinderen voor de andere leerjaren in. Die inschrijvingen gebeuren in de leraarskamer.
4. De contactmomenten houden we heel kort. We laten 2 volwassenen per keer binnen. Zo kunnen we met respect de maatregelen volgen.
(De hele week kan je formulieren binnenbrengen tussen 09u00 en 12u00.)

* Lukt het niet om een kopie te nemen, dan maken we dit op school in orde. Breng dit dan zeker mee!


Contact opnemen kan via e-mail op [email protected]

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®