Leren leren

Onze school is voortdurend in beweging. Door na te denken over ‘goed onderwijs’, veel overlegmomenten en doordachte systemen (coöperatief werken, sporenbeleid, LIST,…) leren we onze kinderen meer dan leren alleen; we leren ook “leren leren”. Een juiste leerstrategie aanleren maakt veel verschil. Plannen, schema’s of mindmaps maken, verkennen-inprenten-herhalen, een opbouw qua huiswerk van het 1ste tot het 6de leerjaar,… Dit alles helpt om onze leerlingen sterk voor te bereiden op de overgang naar het secundair! Dat horen we ook in overleg met verschillende middelbare scholen.
In het vijfde en zesde leerjaar werken we daarom met uitgebreide “voorleerschema’s”. Dit betekent dat toetsen door de kinderen zélf zullen worden gepland: wanneer ga ik verkennen, wanneer ga ik inprenten (leren, oefenen,…), wanneer ga ik herhalen?

Bovendien zetten we sterk in op samen leren, uitleggen aan elkaar en samenwerken met daarbij aandacht voor elkaar, voor attitudes en andere overkoepelende doelen. Door kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leren, zullen ze dit ook beter doen!

Alle kinderen, op eender welke lagere school, moeten voldoen aan dezelfde einddoelen. De aanpak om iets te bereiken, kan echter anders zijn. Daarin maken wij verschil. Wij willen kinderen helpen ontwikkelen. Kom dit gerust eens bekijken!

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®