Omgeving

Onze lagere school is prachtig gelegen midden in een knap stuk natuur. Enerzijds is het zeer leerrijk om deze mooie en rustige omgeving te gebruiken voor onze lessen, anderzijds genieten we er regelmatig van om er veelvuldig in te spelen en om eens te kunnen ontspannen.

Voor de school bevinden zich een park met vijver, basketbalvelden, voetbalvelden, zandbergen en een ligweide. De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar mogen tijdens de middagspeeltijd (na het eten) spelen op enkele buitenterreinen en op de zandberg die tegenover de lagere school liggen. De eerste -en tweedeklassers blijven dan 'binnen de poort' en leven zich uit op onze creatieve speelplaats. (Tijdens de voormiddag -en namiddagspeeltijd mogen de kinderen van het eerste en twee leerjaar ook wel op een afgebakend deel 'buiten de poort'. Dit alles onder het wakend oog van leerkrachten natuurlijk... Verder gebruiken alle klassen deze mooie terreinen regelmatig tijdens de lessen, voor sportactiviteiten, spelletjes, activiteiten met de hele school,...

Op ons gezellig en ruim binnenterrein werken en genieten onze leerlingen ook vaak in de tuinen die onze school rijk is. Zo hebben we een schoolmoestuin op de plaats waar de paters vroeger hun moestuin hadden. Dit kadert in een uniek project in Vlaanderen, waarbij de schoolmoestuin gecombineerd wordt met 'samentuinen'. De groenten van de schoolmoestuin worden gebruikt voor de soep op vrijdag.

Omdat onze leerlingen zoveel buiten spelen doen ze hun schoenen uit en dragen ze pantoffels in de klas. Dit zorgt ook mee voor een gezellige, huiselijke sfeer in de klas.

Naast onze school liggen de grote rustieke gebouwen van de middelbare school. Samen maken we gebruik van de basket -en sportvelden, de mooie omgeving en de sporthal. Via deze link kan u de website bezoeken van onze buren.

Onze schoolruimte, de inrichting en het gebruik ervan, past perfect bij onze visie die wij op onze school hoog in ons vaandel dragen: een school waar kinderen nog mogen en kunnen gelukkig zijn, een school waar onze kinderen nog mogen en kunnen spelen, een school luisterend naar en gericht op de behoeften van het kind!

Eigenlijk moet je gewoon eens op bezoek komen om te proeven van onze typische unieke sfeer. Zo ontdek je de enorme, rustige, natuurlijke, speelrijke en leerrijke plaats waarin onze school gelegen is.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®