Zorg

Zorgbeleid op onze school

Zorg is vooral een mooi woord met veel betekenissen. Wij, als school, willen zorgend zijn voor elke leerling. Het geloof in de kinderen staat op de eerste plaats. Basiszorg is een recht voor elk kind op onze school.
Onze leerkrachten proberen steeds een krachtige leeromgeving te bieden in de klas. De eerste zorg gebeurt door de juf of meester zelf in de klas. Deze zorg gaat uit naar kinderen die extra uitdaging nodig hebben, maar evenveel naar kinderen die extra inoefening of uitleg nodig hebben. Door coöperatief te werken blijft iedereen erg betrokken. Door het werken in verschillende sporen, kan elk kind werken op zijn eigen tempo en proberen zijn/haar niveau in te schatten. Ze moeten zichzelf sturen en plannen wanneer ze welke taak zullen maken.
Regelmatig houden we klasbesprekingen. Zo volgen we kinderen op en zoeken we naar handvaten die een kind nodig heeft. We willen samen met de ouders overleggen en samenwerken. Samen op zoek gaan naar de juiste stappen om een kind te doen ontwikkelen.
We willen ook de kinderen zelf betrekken. In een groeigesprek kunnen kinderen hun sterktes en groeipunten aankaarten.

Het zorgteam wordt steeds sterker. De leerkracht wordt ondersteund door de directeur, de zorgbegeleider, het C.L.B., brugfiguren, ondersteuners vanuit buitengewoon onderwijs, logopedisten, kinesisten, psychologen,…
Hier leest u enkele voorbeelden van hoe wij er proberen voor te zorgen dat elk kind zich goed voelt en goed kan ontwikkelen:
  • Voor hoogbegaafden hebben wij 'projectwerking' of een kangoeroeklas. In deze klas krijgen kinderen meer aanbod. Ze worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Deze kinderen krijgen ook binnen de klaswerking meer uitdaging.
  • In de vlinderklas werken we in een klein groepje rond o.a. faalangst en trainen we sociale vaardigheden. Kinderen krijgen hier de tijd om hun zelfvertrouwen op te krikken.
  • Spelend leren en lerend spelen is belangrijk. We oefenen met onze kinderen een spel in. Zo leren we kinderen spelen en leren we ook kinderen beter met elkaar omgaan.
  • Elke klas heeft tennisballen onder de stoelen. Dit dempt het achtergrondlawaai en daar is iedereen mee gebaat.
  • In elke klas liggen verschillende hoofdtelefoons. Kinderen die hier nood aan hebben, mogen deze opzetten tijdens individueel werk.
  • Wij eten onze boterhammen gezellig en rustig in onze eigen klas op. Er wordt dan soms een verhaal voorgelezen of naar muziek geluisterd.
Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze school / zorgbegeleider(s).
Zorgbegeleider onderbouw (1e, 2e, 3e leerjaar): Liesbeth Denissen via telefoon of [email protected]
Zorgbegeleider bovenbouw (4e, 5e, 6e leerjaar): Eline Cox via telefoon of [email protected]

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Meer info over de werking van het CLB : zie onderstaande pdf.

Vrij CLB Antwerpen Voor- en Noorderkempen
Adres: Nieuwstraat 67, 2910 Essen
Telefoon: 03/ 667. 28. 28

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®