Ouderraad

Bestuur

  • Voorzitter: Birgit Van Camp (mama van Warre)
  • Penningmeester: Kenny De Bock (papa van Matteo)
  • Secretaris: Rob Barrevoets (papa van Pelle)

Algemeen

Vele ouders zetten zich al verschillende jaren met een groot enthousiasme in bij allerlei schoolactiviteiten zoals het schoolfeest, de muziekavond, College café,...

Om de ouderparticipatie in goede banen te leiden is de ouderraad opgericht. Ouders kunnen lid worden van de ouderraad en enkele keren per jaar mee vergaderen, activiteiten uitwerken of een helpende hand toesteken met allerlei activiteiten. Enkele mooie doelen van de ouderraad:
  • De samenwerking tussen ouders en school verder uit te bouwen en dit positieve klimaat bewaren naar de toekomst toe.
  • Constructief meewerken aan de gezamenlijke doelstelling: het welzijn van alle leerlingen.
  • De school ondersteunen door bij diverse gelegenheden mee te helpen en door kleinschalige, winstgevende activiteiten te organiseren waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan de leerlingen.
  • Van de soepouders en de groenouders is steeds iemand aanwezig op de ouderraad.
De ouderraad heeft zich laten adviseren door het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen), en is lid van deze overkoepelende organisatie. Verder worden ze gesteund door de inrichtende macht, de directie en het lerarenteam.

Vraagje voor de ouderraad? [email protected]

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®