Groenouders

De groenouders engageren zich om samen met de kinderen in de moestuin te werken. De combinatie van 'samentuinen' en een schoolmoestuin is een uniek project in Vlaanderen! Mensen met én zonder link met onze school huren een perceel grond om daar hun eigen moestuin te ontwikkelen. Zij onderhouden voor een stukje mee de gronden van de kinderen in de vakantie.
Elk leerjaar heeft immers een eigen perceel om groenten te kweken. Ouders en vrijwilligers van VELT begeleiden de kinderen in de moestuin: onkruid wieden, zaaien, verplanten, oogsten,... Op deze manier leren kinderen heel wat groenten kennen en bovendien is dat werken in de tuin ook gewoon bijzonder leerrijk, boeiend en plezant! Dat de groenten nadien verwerkt worden in de soep (door de soepouders) geeft natuurlijk nog een enorme meerwaarde.

Wie zich graag wil aansluiten bij de groenouders kan mailen naar mama Silvy Kloeck <[email protected]>.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®